รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย เพื่อก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก เริ่ม 25 เม.ย.นี้

21 เม.ย. 2560 | 10:16:48

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) จะดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING)ช่วงคร่อมแยกบางพลัด และแยกไฟฉาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรูปแบบการก่อสร้างแตกต่างจากจุดอื่นๆ เนื่องจากบริเวณแยกบางพลัด ปัจจุบันมีสะพานข้ามแยกบางพลัดจากถนนราชวิถีมุ่งหน้าถนนสิรินธรและในอนาคตบริเวณแยกไฟฉายจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจากพรานนกมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก เช่นเดียวกับบริเวณแยกบางพลัด ทำให้ต้องปรับลดความหนาของโครงสร้างลง เพื่อให้มีความสูงช่องลอดเพียงพอจากพื้นสะพานข้ามแยกถึงท้องโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคอนกรีตเป็นโครงสร้างเหล็ก (Bowstring)
ดังนั้น ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) จำเป็นต้องเบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งเสาเหล็กชั่วคราวกลางแยกขนาบข้างสะพานข้ามแยกบางพลัดจำนวน 4 ต้น และแยกไฟฉาย จำนวน 2 ต้น เพื่อค้ำยันโครงสะพานเหล็กรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า โดยมีการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ทั้ง 2 จุด ดังนี้

1. แยกบางพลัด มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 5 เดือน โดยเบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัด ใน 2 กรณี คือ 
- กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลี้ยวขวา เข้าถนนสิรินธร 1 ช่องทาง
- กรณีรถที่มาจากถนนสิรินธรเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญฯ มุ่งหน้าท่าพระ 1 ช่องทาง
และสำหรับการจราจรในช่องทางอื่นๆ สามารถเดินรถได้ตามปกติ

2. แยกไฟฉาย มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 4.5 เดือน โดยมีการจัดจราจรตามช่วงเวลา ดังนี้
- ช่วงเวลา 05.00 - 21.00 น. เปิดการจราจรตามปกติ
แต่ห้ามเลี้ยวขวา ยกเว้นจากแยกพานิชธนบุรีไปศิริราชเท่านั้น
- ช่วงเวลา 21.00 - 05.00 น. ปิดจราจรแยกไฟฉาย
ให้ไปกลับรถถนนจรัญสนิทวงศ์ และใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี
(1.) จุดกลับรถถนนจรัญสนิทวงศ์ 23
(2.) จุดกลับรถฟู้ดแลนด์

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา 
ณ โอกาสนี้

-------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th
Website : www.mrta.co.th


Share this: