รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกเตาปูน เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานบก ป้องกันการทรุดตัวและแก้ไขปัญหาสภาพผิวถนนเป็นคลื่น

13 พ.ย. 2560 | 18:28:28
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกเตาปูน เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานบก ป้องกันการทรุดตัวและแก้ไขปัญหาสภาพผิวถนนเป็นคลื่น 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 3 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ 
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ตลอด 24 ชม.) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับแจ้งจากกิจการร่วมค้า SH-UN บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สัญญาที่ 3) ช่วงเตาปูน-ท่าพระ จำเป็นจะต้องทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานบก ป้องกันการทรุดตัวและแก้ไขปัญหาสภาพผิวถนนเป็นคลื่น ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ตลอด 24 ชม.) โดยจะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกเตาปูน (ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาเตาปูน ถึงบริเวณ ริชพาร์ค คอนโดฯ) โดยจะทำการเบี่ยงช่องจราจรไปใช้ช่องทางฝั่งมุ่งหน้าแยกบางโพ โดยจะจัดการจราจรให้รถวิ่งแบบสวนทาง ฝั่งละ 1 ช่องจราจร 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Share this: