รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 16-30 พ.ย.60 เวลา 22.00-05.00 น.

14 พ.ย. 2560 | 10:05:25
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง สวนอาหารบางบัว, บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/1 และ บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตในวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง สวนอาหารบางบัว, บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/1 และ บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1. บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง สวนอาหารบางบัวจะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่ง ขาออก ทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/1จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่ง ขาเข้า ทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3. บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวา ไปใช้ช่อง ทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Share this: