รฟม.เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “MRT พาน้องพิชิต GAT” ประจำปี 2560 ณ MRT จตุจักร

17 มิ.ย. 2560 | 12:23:06

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560) รฟม. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “MRT พาน้องพิชิต GAT” ประจำปี 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าMRT ณ สถานีจตุจักร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ รฟม. โดยมีนักเรียนสนใจเข้าชมบูธของ รฟม. อย่างต่อเนื่อง

 

Share this: