รฟม.เบี่ยงจราจร ถ.เทพารักษ์ บริเวณ บ.สยามนิสสัน บีเคเค ถึง บ. สยามร่วมกิจสหมิตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

09 ก.ค. 2561 | 07:02:42

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทพารักษ์ บริเวณหน้าบริษัท สยามนิสสัน บีเคเค ถึง บริเวณหน้าบริษัท สยามร่วมกิจสหมิตร จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สยามนิสสัน บีเคเค ถึง บริเวณหน้าบริษัท สยามร่วมกิจสหมิตร จำกัด โดยปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 02-610-4915


Share this: