รฟม.เบี่ยงจราจร ถ.ลำลูกกา ซ.คูคตพัฒนา ถึงลำลูกกา 41 เพื่อทำงานเสาเข็มเจาะ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ

20 มี.ค. 2560 | 07:02:36
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยคูคตพัฒนา – บริเวณลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินงานเสาเข็มเจาะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานเสาเข็มเจาะ บริเวณซอยคูคตพัฒนา – บริเวณลำลูกกา 41 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่ง ขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Share this: