รฟม. สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮลล์ล้างมือ กิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19

02 มิ.ย. 2563 | 05:16:18

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 กิจการร่วมค้าซีเคเอสที โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอฮลล์ล้างมือให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้กิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รับมอบ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้แก่ นักศึกษาและประชาชนบริเวณถนนรามคำแหง โดยจัดตั้งตู้ รามคำแหงปันสุข ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

ทั้งนี้ รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รฟม. จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : MRT-OrangeLine 


#FM91 #รฟม #รามคำแหงปันสุข #เครื่องอุปโภคบริโภค #COVID19 #โควิด19
Share this: