รฟม. ลงนาม สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการ-บริหารการเดินรถไฟฟ้า ช่วง 1 กม. เตาปูน-บางซื่อ คาดให้บริการได้สิงหาคมนี้

16 ก.พ. 2560 | 07:39:36
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้าบริหารการเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อระหว่าง การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับจ้างติดตั้งฯ

สำหรับการดำเนินงานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมราชมงคล (สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนและสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ นั้นเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78 / 2559 ให้ รฟม.ดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้าจัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ อันเป็นระยะทางสั้นประมาณ 1 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายโดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างบริษัททางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ให้ดำเนินการในวงเงินค่าจ้าง 918,488,046 บาท พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการสามารถเปิดเดินรถให้เร็วที่สุดโดยกำหนดเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ในเดือนสิงหาคม 2560

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร. ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานก่อสร้างงานโยธา 89.16% มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563


Share this: