รฟท. เพิ่มเที่ยวขบวนรถคืน วันพระราชพิธีฯ เส้นทางอยุธยา นครปฐม และฉะเชิงเทรา ให้บริการประชาชน “ฟรี”

12 ต.ค. 2560 | 11:28:43
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า  ตามที่การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสารชั้น 3 จากต่างจังหวัด และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 นั้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ จำนวนมาก
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.  ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารชั้น 3 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่อาจตกค้าง โดยเฉพาะคืนวันพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ดังนี้
 
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารปริมณฑล – กรุงเทพ จากสถานีกรุงเทพ - อยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา (ขบวนรถให้บริการฟรี) รับ-ส่ง เพิ่มจำนวน 6 ขบวน (ไป/กลับ) ของคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ใช้รถพ่วง 10 คัน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,000 – 1,500 คนต่อขบวน มีเดินเพิ่มวันที่ 26 ตุลาคม
 
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จากต่างจังหวัด – กรุงเทพ 4 เส้นทาง จากสถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และหาดใหญ่ รับ–ส่ง เพิ่ม จำนวน 8 ขบวน (ไป/กลับ) ในช่วงวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2560 เป็นขบวนรถชั้น 3 (ขบวนรถให้บริการฟรี)
 
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร หรือขบวนรถไฟฟรีที่ขยายอายุต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

Share this: