รฟท.เปิดการเดินรถทางรถไฟสายกันตังแล้ว

12 ม.ค. 2560 | 07:33:44

เปิดการเดินรถทางรถไฟสายกันตังแล้ว**

ต่อเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้น้ำท่วมทางรถไฟเสียหาย วันนี้เจ้าหน้าที่บำรุงทางได้ทำการซ่อมทางสายกันตังเสร็จเรียบร้อยและได้เปิดทางแล้วเมื่อเวลา 10.00 น. จึงขอขยายปลายทางการเดินขบวนรถโดยสารสายกันตัง ดังนี้.-

1.ขบวนรถเร็ว ที่ 167 กรุงเทพ - กันตัง ให้เดินถึงปลายทางสถานีกันตัง ตามกำหนดเวลาเดิม
2.ขบวนรถด่วน ที่ 83 กรุงเทพ - ตรัง ให้เดินถึงปลายทางสถานีตรัง ตามกำหนดเวลาเดิม
3.ขบวนรถด่วน ที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ ให้เดินออกจากต้นทางสถานีตรัง ตามปกติ
4.ขบวนรถเร็ว ที่ 168 กันตัง - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

สอบถามโทร 1690 


Share this: