รฟท.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 119ปี วันที่ 26 มี.ค. 59

25 มี.ค. 2559 | 01:48:46
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ 26 มีนาคม 2559 ครบรอบ 119 ปี การรถไฟฯ จากอดีต ถึงปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต

... ภายในงาน พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย .. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559
 
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งภาครัฐที่ได้แสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาระบบรางให้เจริญรุดหน้า เพื่อยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในหลายมิติ จึงดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อนำเสนอองค์กรในมิติต่าง ๆ ในกิจกรรมภายใต้ชื่อ 119 ปี การรถไฟฯ “จากอดีต ถึงปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต” โดยนำเสนอเรื่องราวเป็นสามยุคสมัย คือ
 
การย้อนอดีต ระหว่าง พ.ศ. 2439 – 2500
- ต้นกำเนิดรถไฟไทย
- การก่อสร้างรถไฟ
- พิธีเปิดเดินรถไฟหลวง
 
ยุคปัจจุบัน ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2559
- วิสัยทัศน์ผู้ว่าการรถไฟฯ
- ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
- รูปแบบการพัฒนาระบบสถานี และขบวนรถไฟ เช่น ปรับปรุงห้องโดยสาร ห้องน้ำ การบูรณาการด้านความปลอดภัย
- 10 เส้นทางน่าเที่ยวกับรถไฟ
 
ก้าวสู่อนาคต พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- โครงการรถไฟทางคู่
- โครงการความร่วมมือรถไฟไทย – จีน และไทย – ญี่ปุ่น
- รูปแบบสถานีในอนาคต
- รูปแบบหรือโมเดลรถไฟใหม่ หัวรถจักรใหม่
- 10 เหตุผลระบบทางคู่สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง
 
ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ยังนำเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ โดยนำรถโดยสารที่ปรับปรุงใหม่ของการรถไฟฯ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมและสามารถขึ้นไปสัมผัสกับความสวยงามในการออกแบบของฝ่ายการช่างกลที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
 
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังนำอาหารริมทางรถไฟที่ขึ้นชื่อ มาไว้ในงานนี้ด้วย เช่น ไอติมสถานีบ้านภาชี ก๋วยเตี๋ยวสถานีราชบุรี ข้าวแกงสถานีชุมทางหนองปลาดุก ฯลฯ ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการนั่งรถไฟที่จะมีของดีประจำถิ่นมาให้ลิ้มลองกันถึงสถานีกรุงเทพ
 
จากภาพรวมของงานทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในปี 2559 เป็นต้นไป การรถไฟฯ จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางอย่างจริงจัง เพราะทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและเล็งเห็นตรงกันว่า ถ้าระบบรางมีความสมบูรณ์สามารถขยายระบบทางคู่ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ จะสามารถตอบโจทย์ของการขนส่ง แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจร และจากยุทธศาตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จะช่วยยกระดับการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน ทำให้การขนส่งระบบรางกลับมาเป็นทางเลือกสำคัญและกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้ง

ข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย

Share this: