รถพ่วง จอดเสีย บนสะพานกลับรถแก้วนิมิตร ถนนพหลโยธิน ขาออก

11 ก.ย. 2562 | 12:16:18
12.11 น. รถพ่วง จอดเสีย เพลาขาด บนสะพานกลับรถแก้วนิมิตร ถนนพหลโยธิน ขาออก ช่างกำลังดำเนินการแก้ไข ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ผู้ที่จะใช้สะพานกลับรถดังกล่าวใช้การไม่ได้ ให้เลยมากลับรถ ต่างระดับบางขัน

Share this: