ยูเนสโกเตรียมกล่าวสดุดีถวายพระราชสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประเทศฝรั่งเศส

28 ต.ค. 2560 | 05:16:44
ยูเนสโกเตรียมกล่าวสดุดีถวายพระราชสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประเทศฝรั่งเศส

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เตรียมกล่าวสดุดีถวายพระราชสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส

นางอิริน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก และนายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก เตรียมกล่าวสดุดีถวายพระราชสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ ผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เพื่อถวายพระเกียรติและถวายพระราชสักการะในเวทีนานาชาติ ในวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม International World Peace September 2017 ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 น. ซึ่งตรงกับเวลา 14.30 น. ในประเทศไทย

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น โดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ โดยมีผู้แทนองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย เนปาล กำหนดให้การประชุมวันแรกเป็นเวทีนานาชาติ ในการถวายสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
Share this: