ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรระหว่างก่อสร้าง หน้า อบจ.เมืองปทุมธานี ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้)

12 ก.ย. 2561 | 15:48:27

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ตอน NS3 แจ้งปิดการจราจรบนถนน ทล.3035 ฝั่งขาเข้าเมืองปทุมธานี เพื่อทำการก่อสร้างถนนบริเวณแยกไทด๊อยซ์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดแผนยกเลิกสัญญาณไฟจราจรระหว่างก่อสร้าง (ไฟแดงหน้า อบจ.เมืองปทุมธานี)

1.ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรอยู่ในช่วง STA.13+400 หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

เหตุผลที่ต้องยกเลิกไฟสัญญาณจราจร

1.ตรงพื้นที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอยู่ในพื้นที่ ที่ต้องมีการก่อสร้างถนน จึงมีความจำเป็นต้องทำการเรื้อถอนออกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน

แผนงานด้านความปลอดภัยการจัดการจราจร

1.ปิดถนนเส้น ทล.3035 ขาเข้าเมืองปทุมธานี ให้ไปใช้ถนนเส้น ทล.346

1.1 รถที่ต้องการเข้าเมืองปทุมธานีสามารถเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรแยกสันติสุข
1.2 หรือรถที่ต้องการเข้าเมืองปทุมธานีโดยใช้เส้นทาง ทล. 3035 เดิมสามารถ กลับรถตรงแยกสันติสุขวิ่งมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจร ที่ยกเลิก (ตรง อบจ.ปทุมธานี)

2.รถที่วิ่งมาจากเส้นทาง รังสิต-ปทุมธานี ที่ต้องการไปลาดหลุมแก้วให้เลี้ยวขวาตรงแยกสัญญาณไฟจราจรที่จะยกเลิกย้อนทิศทางจราจรถนน ทล.3035 ขาเข้าเมืองปทุมธานีแล้วเข้าช่องจราจรปกติตรงจุดสัญญาณไฟเดิมที่ยกเลิก

3.รถที่วิ่งขาออกเมือง ปทุมธานี ไปลาดหลุมแก้วใช้เส้นทางปกติเหมือนเดิม

4.ใช้ Barrier ปิดทำเป็นเกาะกลางตรงแยกสัญญาณไฟจราจรที่จะยกเลิก เพื่อป้องกันไม่ให้รถวิ่งตัดกระแส


Share this: