ม.รามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 19-22 มิ.ย.60

18 มิ.ย. 2560 | 11:12:14
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 รวม 4 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 28,911 คน แยกเป็นปริญญาเอก 81 คน ปริญญาโท 14,407 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 320 คน และปริญญาตรี 14,103 คน  ฝากหลีกเลี่ยง ถ.รามคำแหง ในวันและเวลาดังกล่าว
Share this: