ม.ค. นี้ กปน. แจกของขวัญปีใหม่ผ่านแอปฯ MWA onMobile "โหลดปั๊บ รับ 100"

11 ม.ค. 2561 | 11:24:22
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้รับการพัฒนามากขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง และ กปน. ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดิจิตอล จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สร้างความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สนองนโยบาย มหาดไทย 4.0 และ ไทยแลนด์ 4.0 กปน. หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการโหลดแอปฯ MWA OnMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา ด้วยการมอบส่วนลดจากใบแจ้งค่าน้ำประปาตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ลูกค้าของการประปานครหลวงที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอดเดือนมกราคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำ และแจ้งพื้นที่น้ำไม่ไหล เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาที่สะดวก รวดเร็ว และประชาชนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรของชาติด้วยการแจ้งท่อแตกรั่วผ่านแอปฯ ดังกล่าวได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่เคยลงทะเบียนแอปฯ มาก่อน สามารถดาวน์โหลดแอปฯ MWA onMobile ผ่าน App Store หรือ Play Store พร้อม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขทะเบียนการใช้น้ำ สาขา-เขต เฉพาะสถานที่ขอใช้น้ำในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยสงวนสิทธิ์ 1 เลขทะเบียนการใช้น้ำ รับสิทธิ์ส่วนลดจากใบแจ้งค่าน้ำตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาทได้ 1 ครั้ง สำหรับผู้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนในเดือนมกราคม 50,000 รายแรกเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความแจ้งผลในเมนูการแจ้งเตือนของแอปฯ และ กปน. จะจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำที่หักส่วนลดแล้วในรอบบิลเดือนมีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Share this: