มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จับมือร่วม เอกชน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ระดมทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือตำรวจชั้นผู้น้อย

11 ก.ย. 2562 | 02:57:46
 

วันที่ 11 กันยายน 2562  ที่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และนายสมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบํารุงรักษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD.PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run ระหว่าง บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ กับ บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี และ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เพื่อระดมทุนมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3,000 คน และสามารถราถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ ของโรงพยาบาลตำรวจ


5 Visitors | Share this: