มิตรภาพ โคราช ขึ้นเขื่อนลำตะคอง เริ่มแน่นแล้ว

15 เม.ย. 2561 | 13:13:06
สภาพจราจรถนนมิตรภาพ จากขอนแก่น มุ่งหน้าเข้าโคราช เริ่มหนาแน่น แยกสีดา แยกตลาดแค , เลี่ยงเมืองโคราช มาต่างระดับปักธงชัย และถนนมิตรภาพ ขึ้นเขื่อนลำตะคอง รถมากเคลื่อนตัวช้า #FM91
Share this: