มาตรฐานและคุณภาพกัญชาทางการแพทย์

15 ต.ค. 2562 | 12:43:37
มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วย กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง ทำให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง รับรู้ความคืบหน้าของอาการ และลดความเสี่ยงในการรับยามากเกินไป และลดเกิดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยได้

#ยาสารสกัดจากกัญชา
#GPO #GPOMEDICALGRADE

Share this: