มาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของท่าอากาศยานไทย (ทอท.)

02 มิ.ย. 2563 | 07:07:03


มาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของท่าอากาศยานไทย (ทอท.) 
Share this: