มอเตอร์เวย์ สาย7 เข้าต่างระดับศรีราม ติดขัด

03 ธ.ค. 2562 | 07:28:39
07.17 น. มอเตอร์เวย์ (ทล.7) ขาเข้า กม.4 - กม.0 เข้าต่างระดับศรีราม รถมาก 
Share this: