มอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก ต่างระดับทับช้างติดขัด!!

15 มี.ค. 2562 | 07:45:02
07.43 น. มอเตอร์เวย์(ทล.7) ขาออก มุ่งหน้าพัทยา ช่วงกม.7 - กม.8 รถมาก เคลื่อนตัวช้า
Share this: