มอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก กม.7 ต่างระดับทับช้าง ติดขัด

14 ส.ค. 2562 | 07:16:51
07.15 น. มอเตอร์เวย์(ทล.7) ขาออก ต่างระดับทับช้าง กม.7 - กม.8 ติดขัด
Share this: