มอเตอร์เวย์ ขาเข้า แวะจุดพักรถ บางปะกง คนแน่นมาก

15 เม.ย. 2562 | 14:19:43
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง รายงานสภาพจราจรถนนมอเตอร์เวย์ ทล.7 (กรุงเทพ - พัทยา) บริเวณจุดพักรถ Service Area กม.49 บางปะกง มุ่งหน้ากรุงเทพ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น  
แนะนำใช้ห้องน้ำ จอดพักรถ ที่จุดพักรถ กม.21+800 แทน 

 
Share this: