มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแจ้งกำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

05 ส.ค. 2560 | 16:42:59
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแจ้งกำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

- วันฝึกซ้อมใหญ่  
วันอาทิตย์ที่ 6 และ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

-วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
วันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 #FM91
Share this: