มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบ วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

15 ก.พ. 2563 | 06:38:01
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบ วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เวลา 13.00 - 17.10 น. จำนวน 6,364 คน สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 1,637 คน
สนามสอบ ยิมเนเซียม 5,6

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบโรงเรียนไปรษณีย์ เวลา 09.00 - 16.30 น. จำนวน 1,119 คน สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบกรมการค้าภายใน เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 1,448 คน สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

"ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน , ถนนคลองหลวง และถนนเชียงราก ทราบเป็นข้อมูล"Share this: