มท.1 มอบนโยบาย สภาฯ - ฝ่ายบริหาร กทม.

11 ม.ค. 2560 | 10:56:59
 

วันที่ 11 มกราคม 2560 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย  พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันทำงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถทำได้ดี โดยเฉพาะภารกิจด้านงานพระบรมศพ สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อย  เชื่อว่า ประชาชนที่เข้ามากราบ พระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดล้วนขอบคุณ กทม. ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการทำงานในอนาคตอีก 1 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีงานใหญ่ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. อีกหลายงาน ขอให้ สภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหาร ร่วมมือในการทำงานและปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ กระทรวงมหาดไทย พร้อมจะให้การสนับสนุนทุกด้าน รวมถึงการออกกฎหมายหลัก และกฎหมายรอง เพื่อให้ กรุงเทพมหานคร นำไปเป็นหลักในการทำงานได้

"การร่วมมือทำงานและถ่วงดุลซึ่งกันและกันนั้น ทำให้เห็นว่า เป็นบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นที่ดีซึ่งอยากให้สังคมได้เห็นว่า การเมืองท้องถิ่นที่ดียังมี เกิดขึ้นจริง 
กรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจซึ่ง รัฐบาล มอบหมายได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากปัญหาของ กรุงเทพมหานคร มีความซับซ้อน ทั้งปัญหาขยะ น้ำเสีย การระบายน้ำ ต่อเนื่องจนถึงปัญหาการจราจรและด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และงบประมาณ ทำให้ต้องทยอยแก้ปัญหาในแต่ละส่วน ซึ่งความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนในการให้ความร่วมมือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้มีวินัย ไม่ทิ้งขยะ ขอให้กรุงเทพมหานครได้ปลูกฝังเรื่องวินัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง เพื่อให้สามารถเดิบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต" พลเอก อนุพงษ์ กล่าว


Share this: