พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14-23 สิงหาคม 2562

14 ส.ค. 2562 | 14:25:11
ขอความร่วมมือเลี่ยงเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 30,594 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ซ้อมใหญ่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 
รับพระราชทานปริญญาบัตร 19 - 23 สิงหาคม 2562 

จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรด เลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว 


Share this: