พัฒนาการ แน่นแล้ว !! ,ม.เกษมบัณฑิต สถานที่สอบนายร้อยฯ และมีแนวก่อสร้าง

11 มี.ค. 2561 | 10:55:29
ถนนพัฒนาการ ขาออก รถติดมาก ติดแนวก่อสร้างอุโมงค์ และติดไป ม.เกษมบัณฑิต พัฒนาการ มีจัดสอบโรงเรียนนายร้อยฯ ท้ายสะสมไปที่ใต้ด่วนพัฒนาการ
Share this: