พัฒนาการ ติดเหมือนเดิม !! ศรีพัฒน์ ไปอุโมงค์พัฒนาการ

15 พ.ค. 2562 | 13:02:19
ถนนพัฒนาการ ขาเข้า ติดเหมือนเดิม ! เหนืออุโมงค์พัฒนาการ มีแนวก่อสร้าง รถผ่านได้ 1 ช่องทาง รถที่ไม่ลงอุโมงค์ ก็ไปเบียด รถที่จะลงอุโมงค์ ทำให้ติดไปด้วย แต่ถ้าลงอุโมงค์พัฒนาการ ไปแล้ว ไม่มีปัญหา ตอนนี้รถติดค้างแยกศรีพัฒน์ ทำให้ถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า ท้ายอยู่ตรงข้ามธัญญาพาร์ค

Share this: