พรุ่งนี้!!! แล้ว กับโครงการ อบรม อาสายุวกาชาด การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

19 มิ.ย. 2560 | 12:10:27
สำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ อบรมอาสายุวการชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นที่ (CPR) และ การสำลัก (Choking) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
ด้วยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล มีความรู้ มีทักษะเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นที่ (CPR) และการสำลัก (Choking) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยผ่านช่องทาง www.thai rcy.redcross.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 097-274-4664  ทั้งนี้ โครงการอบรมอาสายุวการชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นที่ (CPR) และ การสำลัก (Choking) มีกำหนดอบรม ทั้งสิ้น 6 รุ่น โดยเดือนมิถุนายน มีการอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
 
เดือนกรกฎาคม 2560 จะมีการอบรม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2560 ส่วนเดือนสิงคาคม มีอบรม รุ่นที่ 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2560
 
สำหรับรุ่นที่ 1 -3  มีผู้สมัคร เต็มแล้ว ผู้สนใจ สมัครเข้าอบรมได้ ทั้งนี้ รุ่นที่ 4-6  ยังเปิดรับสมัคร 

Share this: