พระเมรุมาศจำลอง" ณ เขื่อนพระราชา" จังหวัดตากขอเชิญประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ก.ย. 2560 | 23:41:43

 

 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่เหมาะสมในการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานศึกษา และสถานที่สำคัญ เป็นต้น โดยกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560 จังหวัดตากได้กำหนดสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เขื่อนภูมิพล บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง .สามเงา จังหวัดตาก

 

โดยได้มีการเริ่มดำเนินการจัดสร้างเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก มาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ในส่วนของสถานที่จัดงานได้มอบหมายให้เขื่อนภูมิพลและส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดการพร้อมเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ในด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งบริเวณโดยรอบ การประดับไฟฟ้าและแสงสว่าง การปรับพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองและตกแต่งบริเวณโดยรอบ การประดับตกแต่งผ้าขาว-ดำบริเวณราวสะพานเขื่อนแม่น้ำปิงตอนล่าง การจัดหาชุดเก้าอี้ชุดรับแขกสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ร่วมงาน การจัดตั้งโรงทานเพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดแพทย์และพยาบาลสำหรับประชาชน การให้บริการห้องสุขา การวางแผนรักษาความปลอดภัยและระบบจราจรให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การเตรียมการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ สำหรับรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานพิธีฯ 

 

นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลภาพพระราชประวัติศาสตร์และภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ การจัดแสดงมหรสพ วัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่น การแสดงของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ในห้วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ

 

จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เขื่อนภูมิพล บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง .สามเงา จังหวัดตาก และประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้ วัดหรือสถานที่ที่กำหนดและขอความร่วมมือภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของจอ LED ซึ่งติดตั้งตามถนนสายสำคัญๆ ได้ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วย

 

ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดตาก และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


Share this: