พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม

31 ต.ค. 2559 | 16:24:09
ผลงานด้านวรรณกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีทั้งพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลหลายเรื่องด้วยกัน ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2489
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงแปลและเรียบเรียงบทความจากวารสารต่างๆ หลายเรื่อง นอกจากจะทรงแปลบทความแล้ว พระองค์ ยังทรงแปลหนังสืออีก 2 เรื่อง
 
เรื่องแรก คือ นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (A Man Called Intrepid)  เขียนจากชีวิตจริงของเซอร์ วิลเลี่ยม สตีเฟนสัน ซึ่งมีนามรหัสว่า  Intrepid  (นายอินทร์) เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ซึ่งเปรียบเสมือน "ปิดทองหลังพระ"  
 
เรื่องที่สอง คือ ติโต (Tito)  ของฟิลลิส ออตี เป็นเรื่องที่เรียบเรียงชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีของยูโกสลาเวีย ติโต หรือ โยซิพ โบรซ (Josip Broz)  เป็นผู้ที่ต่อสู้การคุกคามของพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อชาติยูโกสลาเวีย
 
เหตุผลที่ทรงเลือกวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องนี้มาแปลเพราะ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี ดังพระราชกระแสรับสั่งถึงวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องว่า "อยากให้คนไทยเห็นว่าถ้าเราทำดี เราจะไม่เป็นเหมือนเขา"

Share this: