พระอัจฉริยภาพด้านภาษา

31 ต.ค. 2559 | 15:38:38
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา ดังเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่นักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์ก เมือครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพุทธศักราช 2510 ดังนี้
 
 "...การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวังหรือแม้แต่คำพูดต่างๆเพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงานที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสร้างไว้ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี... เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน และน้ำตาลหวานๆก้อนเล็กนิดเดียว ถ้าใส่ลงในถังน้ำมันรถ ก็จะทำให้เครื่องจักรดีๆของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง..."
 
จากพระราชดำรัสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปมา "คำพูดเล็กๆน้อยๆ" เปรียบเทียบกับ "ฟองอากาศ"และ"น้ำตาล" ว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการแพร่ข่าว ถ้าขาดความระมัดระวังก็จะทำลายสิ่งที่สร้างมาด้วยความยากลำบากได้ เช่นเดียวกับฟองอากาศและน้ำตาล แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าฟองอากาศเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด และน้ำตาลเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์แล้วทั้งเครื่องยนต์และเส้นเลือดก็จะถูกทำลายลงได้

Share this: