พระราชดำริ

02 พ.ย. 2559 | 13:28:59
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสถึงคำว่า "พระราชดำริ" ไว้หลายคราวเหมือนจะทรงย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ระลึกว่า "พระราชดำริ" ไม่ใช่ "พระบรมราชโองการ" จำเป็นต้องตรึกตรองให้ถี่ถ้วนก่อนปฏิบัติ
 
"...ดำริ คือความเห็นที่จะทำ ไม่ใช่คำสั่ง แต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรก็ต้องบอกออกมา ฟังได้ฟัง ชอบใจก็เอาไปได้ ใครไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไร" 
 
คำว่า พระราชดำริ ในความหมายของพระองค์นั้น "เป็นความคิดเห็นของพระราชา  ความคิดเห็นนี้ทุกคนมีหน้าที่ และมีสิทธิที่จะแสดงความเห็น แต่ละคนก็แสดงความเห็นได้ คนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ไม่มีบังคับ"

Share this: