พระพุทธนวราชบพิตร

30 ต.ค. 2559 | 17:34:21
พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชดำริให้สร้าง คือ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธปฏิมาแบบพิเศษ ปางมารวิชัย โดยให้แกะแบบแม่พิมพ์ด้วยหินลับมีด แล้วหล่อเป็นปูนปลาสเตอร์ ต่อมาภายหลังได้ทำแม่พิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง และทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถานต่างๆ ทั่วประเทศไทยภายในพระพิมพ์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้บรรจุ พระพิมพ์ ขนาด 2 x 3 เซนติเมตร ไว้ที่ฐานบัวหงายด้านหน้าขององค์พระพุทธนวราชบพิตร ทั้งยังพระราชทานแก่ข้าราชการ ข้าราชบริพารและบุคคลต่างๆ เพื่อไว้สักการะ บูชา โดยให้ผู้รับพระราชทานนำไปปิดทองที่ด้านหลังองค์พระพิมพ์ โดยเรียกว่า "พระสมเด็จจิตรลดา" หรือ "พระกำลังแผ่นดิน และพระราชทานพระบรมราโชวาทโดยสรุปว่า "ให้ทำดีเหมือนกับการปิดทองหลังองค์พระพิมพ์"

Share this: