พยากรณ์อากาศ วันที่ 17 มิ.ย.60 กทม. และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองร้อยละ10

17 มิ.ย. 2560 | 06:45:44
ลักษณะอากาศทั่วไป วันที่ 17 มิถุนายน 2560
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากอยู่ทางภาคเหนือ ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง
พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

Share this: