ผู้ใช้บริการ สนามบินดอนเมือง กรุณาเผื่อเวลา - "ทดม." ประกาศปิด ห้วงอากาศ "ซ้อมบินโชว์ วันเด็กแห่งชาติ" 8-11 ม.ค.

08 ม.ค. 2561 | 09:12:50
ดอนเมืองประกาศ ปิดห้วงอากาศ ระหว่าง 8-11 ม.ค. ซ้อมบินโชว์วันเด็ก - ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เผื่อเวลา 3 ชม.
 
ด้วย กองทัพอากาศ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดังนี้
 
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
(1) เวลา 11.35-12.05 น.
ระยะเวลา 30 นาที
(2) เวลา 13.40-14.00 น.
ระยะเวลา 20 นาที

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
(1) เวลา 09.00-09.12 น.
ระยะเวลา 12 นาที
(2) เวลา 10.15-10.40 น.
ระยะเวลา 25 นาที

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
(1) เวลา 11.20-11.50 น.
ระยะเวลา 30 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
(1) เวลา 08.15-09.05 น.
ระยะเวลา 50 นาที
(2) เวลา 14.30-14.50 น.
ระยะเวลา 20 นาที
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทาง ล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเวลาการบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this: