ผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์เฟชบุ๊ค ระบุ "ทางม้าลาย ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน"

11 ก.ค. 2562 | 18:18:51

ทางม้าลาย ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

กทม.ได้รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวเท่านั้นครับ แต่ยังได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมถึงเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่ยังเล็ก นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงด้านกายภาพ เช่น เครื่องหมายจราจร และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณทางข้ามให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าเห็นชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางข้าม จำนวน 1,112 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นทางแยกหน้าสถานศึกษา ประมาณ 450 แห่ง โดยกทม.ได้ดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน หรือโครงการ School Zone…Safety Zone เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ มีการปรับปรุงเครื่องหมายบังคับ เตือน และสัญญาณจราจร ให้ได้ตามมาตรฐานและเห็นเด่นชัด ซึ่งนำร่องเสร็จไปแล้ว 96 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 308 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการครบทั้ง 450 แห่งภายในปี พ.ศ.2563 ครับ จากนั้น จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เรื่องของการขับขี่ต้องย้ำกันบ่อยๆ ครับ เพื่อสร้างความตระหนักและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ ต้องไม่ประมาท เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นคนข้ามถนน เราก็ต้องการความปลอดภัยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เห็นสัญลักษณ์ สัญญาณไฟ โปรดชะลอความเร็ว และร่วมกันทำให้ทางม้าลายทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างแท้จริงครับ

หากพบเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟชำรุด ทางม้าลายสีซีดจาง แจ้งสายด่วนกทม.โทร. 1555 หรืออัศวินคลายทุกข์ @aswinbkk 

ขอบคุณ  http://ผู้ว่าฯ อัศวิน


Share this: