ผู้ว่าฯ "อัศวิน" เผย กทม. มุ่งพัฒนาเมืองให้มีความสะดวก เพื่อ "ปชช." ใช้ชีวิต เดินทางสะดวก ปลอดภัย

14 ก.ค. 2560 | 13:59:31
 

เปิดใช้ทางเชื่อมถนนวิภาวดีฯ – มิตรไมตรี 2 อย่างเปิดทางการ 


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดเส้นทางจราจรเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต–ถนนมิตรไมตรี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดใช้อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และการขยายตัวของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และผู้เกี่ยวข้องร่วม ร่วมพิธี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายถนนควบคู่ไปกับการขยายระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้กำหนดนโยบาย “สะดวก : เดินทางใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก” โดยมุ่งพัฒนาเมืองแห่งนี้เป็นมหานครที่มีความสะดวกในการเดินทาง การจราจรมีความคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแท้จริง โครงการปรับปรุงถนนรอบถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและถนนมิตรไมตรี 2 นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งจะสามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการฯ และรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณสามแยกมิตรไมตรี (บริเวณสวนป่าวิภาวดี) อีกด้วย

​สำหรับโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2 กทม. ประกอบด้วย การขยายถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพิ่มอีก 3 ช่องจราจร ระยะทาง 453 เมตร การก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน การตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนมิตรไมตรี 2 และการก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี 2 เป็น 4 -5 ช่องจราจร ระยะทาง 323 เมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มเส้นทางการจราจรให้แก่ประชาชนมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น


Share this: