ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจ 2 โครงการ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

16 พ.ค. 2561 | 09:33:02
 

ผู้ว่าฯ 'อัศวิน' ลงพื้นที่ตรวจ โครงการ School Zone…Safety Zone หน้าโรงเรียนปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร และโครงการเทศกิจ School Car ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดย กทม. ได้จัดทำโครงการ School Zone…Safety Zone หน้าโรงเรียนปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร เพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อาทิ การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายไฟกระพริบ การตีเส้นจราจรบนผิวทาง ซึ่งจะเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้รับรู้ว่า ขณะนี้ได้เข้าพื้นที่บริเวณเขตโรงเรียน จะได้ชลอความเร็วลงและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการในโรงเรียน 96 แห่ง บนถนนสายหลักและ โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก 


นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ จัดทำโครงการเทศกิจ School Care โดยจัดเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต 50 เขตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 151 โรงเรียนและโรงเรียนสังกัดเอกชน 414 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 1,102 โรงเรียน ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สำหรับ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่บริเวณถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ เชื่อมต่อถนนเทศบาลประชาสงเคราะห์  กับถนนประชาชื่น ซึ่งวันเปิดภาคเรียนวันแรก ไม่มีปัญหาด้านการจราจร มีการจัดนักเรียนจิตอาสาและครู ช่วยดูแลนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน อีกทั้ง ได้ติดตั้ง เครื่อง Digital Gate ที่นักเรียนเพียงแค่เดินผ่านก็จะถูกสแกนเช็คชื่อว่ามาโรงเรียน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งให้ครูประจำชั้น ครูฝ่ายปกครองและผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ตั้งศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสานโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เป็นห้องเรียนรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นโค้ชชิ่ง การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบอินทราเนต


Share this: