ปิดแหล่งท่องเที่ยวผาชะนะได ป่าดงนาทาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถึง 5 พ.ย.63

15 ม.ค. 2563 | 00:18:09
เนื่องจากอุทยานแห่งชาติผาเเต้มกำลังดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางขึ้นผาชะนะได อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเเละไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เข้าชม เเละมาใช้บริการฯ จึงแจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวผาชะนะได ป่าดงนาทาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ
Share this: