ปิดจราจรบริเวณหน้า วิทยาลัยราชสุดา 1 ช่องซ้าย "ขยาย Ramp-สร้างรากฐานสะพานต่างระดับพุทธมณฑล เริ่ม 20 ตค.นี้

11 ต.ค. 2561 | 17:40:54
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจร ถนนพุทธมณฑลสาย4 บริเวณหน้า วิทยาลัยราชสุดา เฉพาะช่องทางซ้าย ก่อนเลี้ยวออกถนนบรมราชนนี ไป นครปฐม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พย. 2561 เพื่อดำเนินการขยายความกว้าง Ramp และงานก่อสร้างรากฐานสะพานทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล

ระหว่างก่อสร้าง ให้รถที่ใช้ถนนพุทธมณฑลสาย4 (มาจากเพชรเกษม) ตรงขึ้นสะพานต่างระดับพุทธมณฑล แล้วกลับรถที่หน้าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นค่อยตรงขึ้นสะพานต่างระดับพุทธมณฑล เพื่อไปจังหวัดนครปฐม 

 
Share this: