ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดที่ ๑ เล่มที่ ๑-๓ กรุงเทพมหานคร ,ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และ นานาอารยประเทศ

28 ต.ค. 2560 | 05:16:31
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เผยแพร่ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช ชุดที่ 1 ผ่านเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม (www.m-culture.go.th) เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลด
 
ทั้งนี้ประมวลภาพชุดที่ 1 ได้แบ่งเป้น 3 เล่ม คือ ประมวลภาพในกรุงเทพมหานคร ,ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และ นานาอารยประเทศ โดยรวบรวมภาพระหว่างวันที่ 13-28 ต.ค. 2559


เล่มที่ 1 https://goo.gl/NXCTXd
เล่มที่ 2 https://goo.gl/8irDQy
เล่มที่ 3 https://goo.gl/SzLLTi

Share this: