ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย – เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักในระยะนี้

13 ต.ค. 2560 | 10:16:01
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ในระยะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชร โดยลพบุรี น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง รวม 11 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 611 ครัวเรือน 1,538 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ลำปาง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน รวม 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 70 ครัวเรือน 140 คน ชัยภูมิ น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ กำแพงเพชร น้ำไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน 98 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชร ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดลพบุรีทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออก ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากฝนตกต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในระยะนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือ โดยด่วนต่อไป
Share this: