ปปง. เตือนกลวิธีใหม่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปลอมหมายศาลหลอก เหยื่อกลัว ยอมโอนเงินให้

12 ม.ค. 2561 | 12:12:46
 

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบเงินของผู้เสียหายหลังจากสามารถยับยั้งจากผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอบที่ 2 เป็นเงินจำนวน 316,000 บาท เพื่อให้ นำไปเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 รายนายพีระพัฒน์ เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนท่าาใดที่ถูกแก๊งคอลเซนเตอร์โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงขอให้รีบแจ้งศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานป้องกัน และ ปราบปราม ได้ทันทีผ่านหมายเลขสายด่วน 1710 และ ขอแจ้งเตือนการหลอกลวงรูปแบบใหม่ โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะทำการปลอมแปลงหมายศาลส่งไปถึงประชาชน ก่อนจะอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ การฟอกเงิน หลังจากนั้นจะหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหาย โดยอ้างว่า หากผู้เสียหายต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องทำโฉนดที่ดิน บ้าน รถ สมุดเงินฝากให้มาตรวจสอบ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวจนหลงเชื่อ ก่อนจะถูกหลอกจนสูญเสียเงินจำนวนมากในที่สุด

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ในปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวจนหลงเชื่อในที่สุด แต่จะมีวัตถุประสงค์ เหมือนกันทุกวิธี คือ จะทำทุกอย่างให้ผู้เสียหายโอนเงินมาให้ได้ ซึ่งทางสำนักงานป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงิน ขอเตือนว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงายภาครัฐ ไม่มีนโยบายเรียกเงินรับจากประชาชน เพื่อช่วยเหลือด้านคดีความอย่างแน่นอน และ หากประชาชนท่านใดรู้ตัวว่า ตกเป็นผู้เสียหายควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพื่อที่จะสามารถติดตามเงินคืนให้ได้โดยเร็ว 

"
สำหรับสถิติการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งผ่านสายด่วยสำนักงานป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงินแล้ว จำนวน 157 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 67 ล้านบาท และ สามารถยับยั้งได้ทัน จำนวน 18 ราย มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท"


Share this: