ปตท. โดย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบอาคารประหยัดพลังงาน และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน

10 ส.ค. 2561 | 13:03:38
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ อาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และโครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝันสร้างรอยยิ้ม ระหว่างมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)


นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การส่งมอบอาคารในครั้งนี้มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมไทย มีความยั่งยืนเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

สำหรับอาคารที่ ปตท. มอบให้นี้ เป็นอาคารที่แบบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในลักษณะอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตารางเมตร และได้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และติดตั้งบนหลังคาขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 88,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ"ปลูกผักกางมุ้งสร้างฝันสร้างรอยยิ้ม"โดยเป็นโรงเรือนระบบปิดขนาด 6 เมตร คูณ 18 เมตร มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 120 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับเยาวชนได้อีกด้วย


Share this: