ปตท.ส่งเสริม​ "พลังเปลี่ยนโลก" ผ่าน​ ''รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19" วิถีพอเพียงแบ่งปัน​ ผูกพัน​ ดิน​ น้ำ​ ป่า

12 ก.ค. 2562 | 03:06:13
ปตท.ส่งเสริม​ "พลังเปลี่ยนโลก" ผ่าน​ ''รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19" วิถีพอเพียงแบ่งปัน​ ผูกพัน​ ดิน​ น้ำ​ ป่า 

เพื่อมอบกำลังใจให้แก่บุคคล​ ชุมชน​ กลุ่มเยาวชนและสื่อมวลชน​ ที่มุ่งมั่นทุ่มเท​ ในการอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ด้วยความหวงแหน​ ยังประโยชน์ต่อสาธารณะ​ โดยการจัดกิจกรรม 2 วัน​ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ​ อาคาร​ ปตท.สำนักงานใหญ่​ ถนน​ วิภาวดีรังสิต

โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา​ เป็น "พิธีเปิดงานเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว" ซึ่งได้รับเกียรติจาก​ ดร.สุเมธ​ ตันติเวชกุล​ ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว​ เป็นประธาน​ พร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง​ "พลังเปลี่ยนโลก​ เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน"  กระตุ้นให้​ "คน" เป็นผู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง​ ลดผลกระทบต่อโลก​ และนำไปสู่การสร้างพลังร่วม​ โดยเฉพาะพลังของเยาวชนที่จุดประกายเคลื่อนไหวและลงมือทำจริงในการสร้างความเปลี่ยนแปลง​ ให้เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม​

สำหรับในวันนี้ เป็นพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19 โดยได้รับเกียรติจากนายอานันท์ปันยารชุนประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันลูกโลกสีเขียวและดร.สุเมธ​ ตันติ​เวชกุล​ ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว​ เป็นผู้มอบรางวัลจากผลงานที่สมัครเข้ารับการพิจารณาและการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 376 ผลงาน​ คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวได้ลงพื้นที่พิจารณาผลงานตลอดปี 2561 จนถึงต้นปี 2562 และตัดสิน​มอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19 แก่ผลงานอันทรงคุณค่าจำนวน 36 ผลงาน​ ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล​ พร้อมเกียรติบัตร​ และเงินรางวัล​ เป็นจำนวนรวมเงินรางวัลสำหรับ 36 ผลงาน​ เป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 3,005,000บาท

ดร.สุเมธ​ ตันติเวชกุล​ ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวได้กล่าวแก่ผู้รับรางวัลว่า​ "สถานการณ์โลกในขณะนี้จำเป็นต้องมี "คนดีดี" อย่างท่านทั้งหลายจำนวนมาก​ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ก็จะยืนเคียงข้างเพื่อส่งเสริมการทำงานและเป็นกำลังใจให้"

นายชาญศิลป์​ ตรีนุชกร​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่​ บริษัท​ ปตท. จำกัด​(มหาชน)​ กล่าวว่า​ นับตั้งแต่ปี 2542 ที่ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล​ ชุมชน​ เยาวชน​ และสื่อมวลชน ผู้มีจิตสาธารณะในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ทั้งดิน, น้ำ, ป่า, และสิ่งแวดล้อม​ จนเกิดผลสำเร็จอย่างประจักษ์ ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราทุกคนตระหนักอยู่เสมอ​ ถึงหน้าที่ในฐานะสมาชิกของโลก ที่ต้องการร่วมประคับประคองแก้ปัญหาฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรของโลก เพื่อดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อันจะดำรงประโยชน์ต่อชีวิตของตนและชุมชนอย่างแท้จริง​ เป็นพลังเปลี่ยนโลกที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลับมามีความสมบูรณ์​ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ของคนไทย สร้างชุมชนและประเทศไทยให้มีความผาสุกด้วยวิถีพอเพียง บนฐานทรัพยากรที่ทุกคนต่างตระหนักถึงคุณค่า​ รู้ใช้รู้รักษา เปลี่ยนตนเองเพื่ออนาคตทรัพยากรที่สมบูรณ์ต่อไป
Share this: