บีทีเอสฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เน้นความปลอดภัย เตรียมความพร้อม 4 สถานีใหม่

23 พ.ค. 2563 | 17:27:40
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2563  พล.ต.ต. วราห์  เอี่ยมมงคล กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นำฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน สำหรับการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) โดยมีคณะผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นายชัยวุฒิ  พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย และนางสาวนริศรา  ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน, เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้ และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD), เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลวิภาวดี  

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะเปิดให้บริการสถานีส่วนต่อขยาย 4 สถานีใหม่ สถานีกรมป่าไม้ (N14), สถานีบางบัว (N15), สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17),ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน สำหรับการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เป็นการจำลองแผนการฝึกซ้อม  3  เหตุการณ์ ได้แก่   1. เหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้องรถไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องอพยพผู้โดยสารลงมาที่รางเดินสู่สถานี  2. เหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้บนชั้นจำหน่ายตั๋ว  3. เหตุการณ์ขู่วางระเบิดบนสถานี

โดยเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ประจำสถานีรถไฟฟ้า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

เหตุการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นไปด้วยความปลอดภัย เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ระหว่างบีทีเอส และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับ
Share this: