บอร์ด บขส. มีมติแต่งตั้ง “จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คนใหม่

20 เม.ย. 2560 | 16:51:17
วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงาน บอร์ด บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีมติแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คนใหม่
 
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ลาออกไป
 
บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดคุณสมบัติ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้สมัครฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และเสนอแนวทางในการบริหารงาน บขส. ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติคัดเลือก
 
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าว หลังจากนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อรองอัตราค่าจ้างค่าตอบแทน ก่อนเสนอให้ กระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และลงนามว่าจ้างต่อไป รวมทั้งจะมีการประเมินผลทำงานในระยะเวลา  4  เดือนแรกด้วย

Share this: